wbtr

Op de Algemene Leden Vergadering van 30 juni 2021 zijn de continuïteit commissie en klachten commissie gekozen. De leden van deze commissies staan vermeld in de notulen van de voornoemde A.L.V.

Het bestuur.